ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วย ร.7 พัน.5 ในห้วงวันที่ 2 - 5 พ.ย.59 และมอบหมายให้ ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.พา นนร.ดูงาน ที่ ร้อย.สสก.