ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ต.ค.59

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ต.ค.59 เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลมีร่างกายที่แข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือ