ผบ.ร.7 พัน.5 ยิง ปพ.86 และซักซ้อมทดสอบกำลังใจ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ทำการยิง ปพ.86 และซักซ้อมทดสอบกำลังกาย กำลังใจ ณ สนามทดสอบ กำลังใจของหน่วย เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนเข้ารับการทดสอบตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา