กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพล ร้อย.สสก.ลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ของกองร้อยซึ่งได้จัดเป็นกิจกรรมมาตรการ ประหยัดพลังงาน ในหัวข้อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง