ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วัยชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่่ อ.ปายจว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ วัดทรายขาว บ.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน