พัฒนาวัดหมอแปง ,โรงเรียนบ้านหมอแปงและถวายสังฆทาน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหารนายสิบและพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 และได้ร่วมกับราษฎร ครู นักเรียน บ.หมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.พัฒนาวัดหมอแปง ,โรงเรียนบ้านหมอแปง ถวายสังฆทานและภัตราหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช