เดินทางไกล ประจำเดือน ต.ค.59

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหาร, นายสิบและพลทหาร ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 เพื่อให้กำลังพล ของหน่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ และ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา