ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีสวดอภิธรรม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.พร้อมด้วยคณะนาย ทหารและนายสิบของหน่วย ร.7 พัน.5 ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน