น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจสภาพความพร้อมรบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 ห้วงวันที่ 28 ต.ค.59 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ และ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา