ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ร.7 พัน.5 หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นอ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปายจว.ม.ส.เป็นประธาน