ผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.สวดพระอภิธรรม ต.โป่งสา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 ต.ค.59 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบของหน่วยร.7พัน.5 ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่ ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่สำนักสงฆ์ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม บ.โป่งสา ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน