ผบ.ร.7พัน.5 และภริยา นำกำลังพล ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 และคุุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานแม่บ้าน ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ต.เวียงเหนือ ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชที่วัดศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน