ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป ฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่์น ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปายท จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน