ผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.สวดพระอภิธรรม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 22 ต.ค.59 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.เป็นผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.ของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและราษฏร บ้านกุงแกง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย ฯ สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุงแกง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธานพิธี