ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยบัวจันทร์ พรมกาวี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ร่วมฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยบัวจันทร์ พรมกาวี เกิดเมื่อปี 2482 บ้านเลขท่ี 50/1 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ เสียชีวิตเนื่องจากเหตุชราภาพ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 รวมอายุ 77 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ อส.จรัส ตันตา อาสารักษาดินแดนอำเภอปาย และเป็นคุณยาย พระมหาสมศักดิ์ ศุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่านเจ้าอาวาสวัดทรายขาว) ณ ป่าช้าแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน