ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ชม/ฟัง คำแถลงของ นรม. และ การสืบราชสันติวงศ์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลททหาร ชม/ฟัง คำแถลงของ นรม. และ การสืบราชสันติวงศ์ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ กพ.รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัว รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ณ ห้องอบรมใต้ถุน ร้อย.อวบ.ที่ 2 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7