ร.7 พัน 5 ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 141630 ต.ค. 59 ร.7 พัน 5 จัดกำลังพล 10 นายร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ปาย,ตร.ท่องเที่ยว ,จนท.ฝ่ายปกครองอ.ปาย,,มว.ตชด.3361,อปพร.เทศบาลปาย รวม 95 นาย ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดย ร.7 พัน5 ร่วมปฏิบัติงาน รวม 2 จุด เหตุการณ์ปกติ