ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะและแบ่งมอบนโยบายของ ผบช.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะและแบ่งมอบนโยบายของ ผบช.(ผบ.ทบ./มทภ.3)ให้กับนายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าส่วนต่าง ๆ และกำลังพลนายสิบ เพื่อรับทราบนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนงานของหน่วยให้เป็นรูปธรรม ต่อไป