ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับและ ร่วมประชุมกับส่วนราชการ อ.ปาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับและ ร่วมประชุมกับส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการ จาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผวจ.ม.ส.