ผบ.ร.๗ พัน.๕ ตรวจเยี่ยมการฝึก ชป.นทท.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๙ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.๗ พัน.๕ ตรวจเยี่ยมการฝึก ชป.นทท. ในห้วงเช้า ฝึกในเรื่องพื้นฐานทางยุทธวิธี/ขีดความสามารถเป็นบุคคล สถานี การใช้อาวุธประจำกาย,แผนทีเข็มทิศ,การติดตังทุ่นระเบิดสังหารบุคคล M18 A1 (เคลย์ไม),ทุ่นระเบิดทำลายรถถัง M-6 A2 ช่วงบ่าย การว่ายน้ำ