ผบ.ร.7 พัน.5 ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ขยันหมั่นเพียร เพื่อประโยชน์ของหน่วย และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางรับราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ณ ห้องประชุมหลัง บก.ร.7 พัน.5