ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ของร้อยร.752

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 ก.ย.59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ของร้อยร.752 เพื่อตรวจสภาาพความพร้อมยุทโธปกรณ์ และให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานชายแดนใหกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานราชการสนามชายแดนประจำปี2560 ณ.สนามกีฬากองร้อยอาวุธเบาที่2