พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5 มี 5 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล,ตระกร้อ,เปตอง,วอลเล่ย์บอลและแชร์บอล เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและออกกำลังกายร่วมกันของ กำลังพลและแม่บ้าน ที่สนามกีฬา ร.7 พัน.5