ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานชั่วคราว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยและคณะกรรมการวัดหลวง เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน