ผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกศึกษาฯ ณ. สนามหน้า กองร้อยอาวุธเบาที่ 2