ร.7พัน.5 ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำและเทศบาลตำบลปาย จัดกิจกรรมโครงการ "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ15 ก.ย.59 หน่วย ร.7พัน.5 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 1 และเทศบาลตำบลปาย จัดกิจกรรมโครงการ "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เนื่องในวันพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559" ที่บริเวณแม่น้ำปายเก่า หลัง โรงเรียนอนุบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน