หน่วย ร.7 พัน.5 ได้ทำการมอบผ้าห่มและถุงพระราชทานให้กันราษฎรบ้านแม่ลานหลวง และ บ้านแม่ลานน้อย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ก.ย. 59 หน่วย ร.7 พัน.5 ได้ทำการมอบผ้าห่มและถุงพระราชทานให้กันราษฎรบ้านแม่ลานหลวง และ บ้านแม่ลานน้อย ณ.โรงเรียน.บ้านแม่ลานหลวง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน