ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมยุทธการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 08 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมยุทธการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิการ์ โดยกิจกรรมของโครงการเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ บ.สันติชล หมู่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี