รองผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 ก.ย.59 พ.อ.สมนึก ธูปเทียน รองผบ.ร.7 พัน 5 ผบ.บก.ควบคุม ฉก.ร.7 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพ.อ.พิศษฐ์ กันทะใจ หน.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธาน ห้วงการฝึกศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยหน่วยสนับสนุนครูฝึก จำนวน 21 นาย นายทหาร 3 นาย นายสิบ 18 นาย นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษามีจำนวนยอด 650 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย