พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 03 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ณ. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในสถานีการเข้าตีเร่งด่วน (ร.7/5, สถานีการตีโฉบฉวย (7/2) และในเวลาต่อมา พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบสิ่งของ ให้กับ ร.อ.อมฤต สิทธิปิยะสกุล ผบ.ร้อย.ฝึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลที่ทำการฝึกตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ณ. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่