ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะกำลังหมวดปืนเล็กตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (ตรวจสอบ) ก่อนเข้าพื้นที่ อ.อมก๋อย จ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 010830 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะกำลังหมวดปืนเล็กตรวจสอบ เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (ตรวจสอบ) ก่อนเข้าพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเน้นย้ำกำลังพลเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรการในการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ฯ