ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 ส.ค.59 หน่วย ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปาย ประจำปี 2559 กิจกรรม" อบรมธรรมะพัฒนาจิตใจ ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น"นำผู้สูงอายุเข้าทัศนศึกษาและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรหาราชและพระอนุสาวรีย์พระพี่นางสุพรรณกัลยา