ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางตรวจการฝึก มว.ปล.ตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด บ่งการกิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 ส.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางตรวจการฝึก มว.ปล.ตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด บ่งการกิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งรับ และให้คำแนะนำในการจัดยามคอยเหตุ การพราง และการทำแผนการยิง ณ สนามฝึก อ่างห้วยอีไข่