ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพพร้อมรบของหน่วย (หมวดปืนเล็กตรวจสอบ หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ส.ค.59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพพร้อมรบของหน่วย (หมวดปืนเล็กตรวจสอบ หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559 เพื่อตรวจความสภาพพร้อมดป็นหน่วย บุคบล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ ได้ทำการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 4 ระดับ ระดับ ผบ.มว. , ผบ.หมู่ , หน.ชุด และ พลทหาร ผบ.ร.7 พัน5 ยังให้แนะนำแนวทางการฝึกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการฝึกของหน่วยเหนือ ณ. สนามหน้า กองร้อยอาวุธเบาที่2