เมื่อ 26 ส.ค.59 กองพันทหารราบที่5 กรมทหารราบที่7 ร่วมกับส่วนราชการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้บริการประชน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ส.ค.59 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ทกท.น.ฝกร.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์ และช่างตัดผมของหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้บริการประชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ส.ค.59 ที่ บ.ปางตอง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน