ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
รายการ
ไฟล์แนบ
1.
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโรงเก็บเรดาร์เตือนภัยระดับต่ำ ของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
2.
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโรงรถและรางระบายน้ำ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรุงเทพมหานคร
3.
สอบราคาจ้าง ลอกท่อระบายน้ำภายในหน่วยพื้นที่สีกัน ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
4.
สอบราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงอาคารสถานพยาบาล ของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
5.
สอบราคาจ้าง เปลี่ยนระบบท่อประปา ประจำอาราคแฟลตนายทหารประทวน หมายเลข 74/34 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรุงเทพมหานคร