ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

 

Army Air Defense Command

 

 

 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
551หมู่ 3  ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210
โทร. 02-565-5062 -71 ต่อ 8448,  โทร.ทบ. 58448

.